Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kinesitherapie in de analyse van de klachten en de behandeling. Een manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van het bewegingsapparaat.
Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor elke leeftijd.

Intensieve sportbeoefenaars kunnen eveneens bij een manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel.
Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels is het van belang om de sporter goed te begeleiden in zijn oefentherapeutisch programma. Een manueel therapeut is hiervoor uiterst geschikt.

Hoe gaat men te werk?
Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een screening en vraaggesprek met daaropvolgend een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Hierdoor kan de therapeut inschatten of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met verscheidene testen (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan de therapeut de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.
De behandeling is in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid. Hierbij wordt het beter functioneren van de gewrichten, alsook het optimaliseren van houding en bewegingen in acht genomen.

Bijzondere Beroepsbekwaamheid
Een manueel therapeut is een kinesitherapeut die via een bijkomende studie (Master na Master) de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie heeft verworven. De therapeut heeft een grote vaardigheid en ervaring in het uitvoeren van het klinisch onderzoek, de interpretatie ervan, het samenstellen van een doelgerichte behandeling en het uitvoeren van de behandelingstechnieken.

DSC08993

DSC09071

DSC09014

DSC09022