Praktische info

Praktische maatregelen COVID-19:

 • Blijf thuis wanneer u zich ziek voelt, koorts heeft, hoest of niest.
 • Blijf thuis wanneer u tijdens de laatste twee weken in contact kwam met iemand die ziek was.

Wij, als therapeut, zullen:

 • een mondmasker dragen;
 • voor en na elke behandeling de handen ontsmetten en regelmatig de handen wassen;
 • na elke behandeling de oppervlakken, die mogelijk in contact kwamen met lichaamsvloeistoffen, reinigen en ontsmetten;
 • de praktijk zoveel mogelijk verluchten.

U, als patiënt:

 • wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen (uit stof of, indien voorradig, een chirurgisch masker) om asymptomatische overdracht van COVID-19 tussen patiënt en kinesitherapeut te beperken;
 • komt alleen en komt pas enkele minuten voor uw afspraak in de wachtzaal zitten. Indien u te vroeg bent, wacht dan bijvoorbeeld nog even in uw auto.


Wat brengt u mee bij een eerste consultatie:

 • Elektronische identiteitskaart
 • Kleefvignet mutualiteit
 • Medisch voorschrift van de arts
 • Eventueel: gegevens van de verzekeringsinstelling
 • Medische beeldvorming (röntgen foto’s, echografie, MRI,…) en het bijhorend verslag

Na elke consultatie wordt er contant afgerekend. Elektronisch betalen kan enkel via de Bancontact app.

Een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt in rekening gebracht.


Tarieven en terugbetaling:
Indien u in het bezit bent van een voorschrift van uw huisarts of specialist, is er een tegemoetkoming van uw mutualiteit volgens de terugbetalingsregels van het RIZIV. Voor manuele therapie wordt er een supplement gevraagd.

De therapeuten in de praktijk zijn niet toegetreden tot de nationale conventie van kinesitherapeuten.


Huisbezoek:
Een manueel therapeutische behandeling wordt uitgevoerd in de praktijkruimte zelf. Huisbezoeken zijn hier niet van toepassing aangezien er voor manuele therapie een specifieke behandeltafel alsook materiaal vereist is.


GDPR:
Indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens, kan u deze te allen tijde aanvragen.

info